วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2552

รายชื่อโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนมัธยม สพฐ.
• โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม เขตดินแดง
• โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม เขตภาษีเจริญ
• โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ เขตห้วยขวาง
• โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม เขตยานนาวา
• โรงเรียนแจงร้อนวิทยา เขตราษฎร์บูรณะ
• โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เขตบางกอกน้อย
• โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม เขตภาษีเจริญ
• โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เขตดอนเมือง
• โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เขตดอนเมือง
• โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เขตปทุมวัน
• โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เขตสะพานสูง
• โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขตสวนหลวง
• โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เขตห้วยขวาง
• โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย เขตสัมพันธวงศ์
• โรงเรียนทวีธาภิเศก เขตบางกอกใหญ่
• โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 เขตบางขุนเทียน
• โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เขตทวีวัฒนา
• โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เขตตลิ่งชัน
• โรงเรียนเทพลีลา เขตบางกะปิ
• โรงเรียนเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
• โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง
• โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เขตธนบุรี
• โรงเรียนนนทรีวิทยา เขตยานนาวา
• โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เขตสะพานสูง
• โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เขตวังทองหลาง
• โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา
• โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เขตคลองสามวา
• โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตทวีวัฒนา
• โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
• โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขตบางบอน
• โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เขตวังทองหลาง
• โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 เขตบึงกุ่ม
• โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 เขตหนองจอก
• โรงเรียนบางกะปิ เขตบางกะปิ
• โรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ เขตบางกะปิ
• โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เขตราษฎร์บูรณะ
• โรงเรียนบางมดวิทยา เขตจอมทอง
• โรงเรียนเบญจมราชาลัย เขตพระนคร
• โรงเรียนปทุมคงคา เขตคลองเตย
• โรงเรียนปัญญาวรคุณ เขตบางแค
• โรงเรียนพรตพิทยพยัต เขตลาดกระบัง
• โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เขตพระโขนง
• โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม เขตบางขุนเทียน
• โรงเรียนพุทธจักรวิทยา เขตบางรัก
• โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เขตตลิ่งชัน
• โรงเรียนมหรรณพาราม เขตตลิ่งชัน
• โรงเรียนมักกะสันพิทยา เขตราชเทวี
• โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง เขตธนบุรี
• โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย
• โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เขตวัฒนา
• โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เขตบางกอกน้อย
• โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ
• โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เขตดุสิต
• โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ เขตพระนคร
• โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เขตจอมทอง
• โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม เขตหนองแขม
• โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เขตหนองจอก
• โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม เขตสาทร
• โรงเรียนโยธินบูรณะ เขตดุสิต
• โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน
• โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน เขตบางเขน
• โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
• โรงเรียนราชดำริ เขตประเวศ
• โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 เขตบางซื่อ
• โรงเรียนราชวินิตบางเขน เขตหลักสี่
• โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เขตบางแค
• โรงเรียนราชวินิต มัธยม เขตดุสิต
• โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เขตบางกอกใหญ่
• โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม
• โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 เขตสายไหม
• โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เขตลาดพร้าว
• โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เขตพระโขนง
• โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ
• โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ เขตดุสิต
• โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร
• โรงเรียนวัดบวรมงคล เขตบางพลัด
• โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม เขตบางกอกใหญ่
• โรงเรียนวัดปากน้ำวิทยาคม เขตตลิ่งชัน
• โรงเรียนวัดพุทธบูชา เขตทุ่งครุ
• โรงเรียนวัดรางบัว เขตภาษีเจริญ
• โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร
• โรงเรียนวัดราชโอรส เขตจอมทอง
• โรงเรียนวัดราชาธิวาส เขตดุสิต
• โรงเรียนวัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
• โรงเรียนวัดสังเวช เขตพระนคร
• โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เขตสาทร
• โรงเรียนวัดอินทาราม เขตธนบุรี
• โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร เขตบางพลัด
• โรงเรียนศรีพฤฒา เขตสะพานสูง
• โรงเรียนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
• โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เขตบางซื่อ
• โรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี
• โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน
• โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี
• โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก
• โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เขตบางกอกน้อย
• โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ เขตภาษีเจริญ
• โรงเรียนสตรีวิทยา เขตพระนคร
• โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เขตลาดพร้าว
• โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร
• โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี
• โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร
• โรงเรียนสวนอนันต์ เขตบางกอกน้อย
• โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เขตราชเทวี
• โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เขตพญาไท
• โรงเรียนสายน้ำผึ้ง เขตคลองเตย
• โรงเรียนสายปัญญา ในพระราชินูปถัมภ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
• โรงเรียนสารวิทยา เขตจตุจักร
• โรงเรียนสิริรัตนาธร เขตบางนา
• โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เขตดอนเมือง
• โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เขตดินแดง
• โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม เขตตลิ่งชัน
• โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา เขตบางซื่อ
• โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เขตบางกอกน้อย
• โรงเรียนหอวัง เขตจตุจักร
• อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เขตทุ่งครุ

โรงเรียนสาธิต

• โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน
• โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
• โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต
• โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ
• โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เขตปทุมวัน
• โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เขตวัฒนา
• โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร
• โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี

โรงเรียนเอกชน
• โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เขตบางรัก
• โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา เขตบางนอน
• โรงเรียนกสิณธรวิทยา เขตภาษีเจริญ
• โรงเรียนกสิณธรอนุสรณ์ เขตบางแค
• โรงเรียนเกษมพิทยา เขตวัฒนา
• โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เขตบางพลัด
• โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา เขตวัฒนา
• โรงเรียนจิตรลดา เขตดุสิต
• โรงเรียนชินวร เขตบึงกุ่ม
• โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ เขตธนบุรี
• โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา เขตธนบุรี
• โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เขตดุสิต
• โรงเรียนเซนต์จอห์น เขตจตุจักร
• โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เขตราชเทวี
• โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต
• โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เขตสาทร
• โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เขตบางรัก
• โรงเรียนดลวิทยา เขตห้วยขวาง
• โรงเรียนดรุณาลัยสุขุมวิท เขตคลองเตย
• โรงเรียนทิวไผ่งาม เขตบางพลัด
• โรงเรียนนราทร เขตประเวศ
• โรงเรียนเบญจมินทร์ เขตบึงกุ่ม
• โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา เขตบางซื่อ
• โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ เขตบางกะปิ
• โรงเรียนพระแม่มารีสาทร เขตสาทร
• โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เขตคลองเตย
• โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ เขตบางกะปิ
• โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เขตปทุมวัน
• โรงเรียนมีนประสาทวิทยา เขตมีนบุรี
• โรงเรียนแม่พระฟาติมา เขตดินแดง
• โรงเรียนราชินี เขตพระนคร
• โรงเรียนราชินีบน เขตดุสิต
• โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน
• โรงเรียนลาซาล เขตบางนา
• โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา เขตบางนา
• โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต
• โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เขตวัฒนา
• โรงเรียนศรีวิกรม์ เขตคลองเตย
• โรงเรียนสตรีประเทืองวิทย์ เขตราชเทวี
• โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน เขตจตุจักร
• โรงเรียนสายอักษร เขตบึงกุ่ม
• โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา
• โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา เขตยานนาวา
• โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า เขตลาดกระบัง
• โรงเรียนสีตบุตรบำรุง เขตปทุมวัน
• โรงเรียนเสสะเวชวิทยา เขตบางกอกใหญ่
• โรงเรียนแสงอรุณ เขตธนบุรี
• โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
• โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เขตบางรัก
• โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เขตบางแค
• โรงเรียนอำนวยศิลป์ เขตราชเทวี
• โรงเรียนอุดมศึกษา เขตวังทองหลาง
• โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย เขตวัฒนา
• โรงเรียนตรีมิตรวิทยา เขตภาษีเจริญ


โรงเรียนนานาชาติ

• โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์น เขตจตุจักร
• โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์ เขตบางกะปิ
• โรงเรียนนานาชาติโมเดิร์น เขตคลองเตย
• โรงเรียนนานาชาติใหม่แห่งประเทศไทย เขตวัฒนา
• โรงเรียนนานาชาติเอกมัย เขตคลองเตย
• โรงเรียนบางกอกพัฒนา เขตคลองเตย
• โรงเรียนประชาคมนานาชาติ เขตสาทร
• โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา เขตมีนบุรี

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
• โรงเรียนกลางคลองสอง
• โรงเรียนกันตทาราราม
• โรงเรียนการเคหะท่าทราย
• โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
• โรงเรียนคลองกลันตัน
• โรงเรียนคลองกะจะ
• โรงเรียนคลองทรงกระเทียม
• โรงเรียนคลองปักหลัก
• โรงเรียนคลองรางจาก
• โรงเรียนคลองสอง
• โรงเรียนคลองหนองใหญ่
• โรงเรียนฉิมพลี
• โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน
• โรงเรียนซอยแอนเนกซ์ เขตสายไหม
• โรงเรียนดงมูลเหล็ก
• โรงเรียนเทพวิทยา
• โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
• โรงเรียนนาหลวง
• โรงเรียนบัวแก้วเกษร
• โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
• โรงเรียนบางแค (เนื่องสังฯ)
• โรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์)
• โรงเรียนบางมด
• โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม
• โรงเรียนบ้านเกาะ
• โรงเรียนบ้านเจียรดับ
• โรงเรียนบ้านนายเหรียญ
• โรงเรียนบ้านบัวมล
• โรงเรียนบ้านบางกะปิ
• โรงเรียนบ้านลาดพร้าว
• โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย
• โรงเรียนบึงขวาง
• โรงเรียนเบญจมบพิตร
• โรงเรียนปฐมบุตรอิศราราม
• โรงเรียนปทุมวัน
• โรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม)
• โรงเรียนประชานิเวศน์ (มัธยม)
• โรงเรียนประชาภิบาล
• โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ
• โรงเรียนประชาอุทิศ
• โรงเรียนเปรมประชา
• โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
• โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก
• โรงเรียนพหลโยธิน
• โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์
• โรงเรียนมัธยมศึกษาประชาฯ
• โรงเรียนมีนบุรี
• โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ
• โรงเรียนราชบพิธ
• โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์
• โรงเรียนวัดกก
• โรงเรียนวัดกระจับพินิจ
• โรงเรียนวัดกระโจมทอง
• โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร
• โรงเรียนวัดกำแพง
• โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า
• โรงเรียนวัดขุนจันทร์
• โรงเรียนวัดโคนอน
• โรงเรียนวัดจักรวรรดิ
• โรงเรียนวัดจันทร์นอก
• โรงเรียนวัดจันทร์ใน
• โรงเรียนวัดเจ้าอาม
• โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี
• โรงเรียนวัดช่องนนทรี
• โรงเรียนวัดช่องลม
• โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา
• โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
• โรงเรียนวัดดอกไม้
• โรงเรียนวัดดอน
• โรงเรียนวัดดาวคะนอง
• โรงเรียนวัดตรีทศเทพ
• โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
• โรงเรียนวัดทองเพลง
• โรงเรียนวัดทองสุทธาราม
• โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม
• โรงเรียนวัดเทพลีลา
• โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร
• โรงเรียนวัดไทร
• โรงเรียนวัดธรรมมงคล
• โรงเรียนวัดธาตุทอง
• โรงเรียนวัดนาคนิมิตร
• โรงเรียนวัดนางนอง
• โรงเรียนวัดนินสุขาราม
• โรงเรียนวัดนิมมานรดี
• โรงเรียนวัดบางกระดี่
• โรงเรียนวัดบางเตย
• โรงเรียนวัดบางน้ำชน
• โรงเรียนวัดบางบอน
• โรงเรียนวัดบางปะกอก
• โรงเรียนวัดบางพลัด
• โรงเรียนวัดบางสะแกนอก
• โรงเรียนวัดบางสะแกใน
• โรงเรียนวัดบางเสาธง
• โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ
• โรงเรียนวัดบึงทองหลาง
• โรงเรียนวัดบุคคโล
• โรงเรียนวัดปทุมวนาราม
• โรงเรียนวัดประดิษฐาราม
• โรงเรียนวัดประดู่
• โรงเรียนวัดประยุรวงศ์
• โรงเรียนวัดปริวาศ
• โรงเรียนวัดปุรณาวาส
• โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์
• โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม
• โรงเรียนวัดไผ่ตัน
• โรงเรียนวัดพระเชตุพน
• โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์
• โรงเรียนวัดพระยาทำ
• โรงเรียนวัดพระยาปลา
• โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์
• โรงเรียนวัดพิชัย
• โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
• โรงเรียนวัดโพธินิมิตร
• โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง
• โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม
• โรงเรียนวัดมหรรณพ์
• โรงเรียนวัดมหาธาตุ
• โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม
• โรงเรียนวัดมะกอก
• โรงเรียนวัดมะลิ
• โรงเรียนวัดยางสุทธาราม
• โรงเรียนวัดยานนาวา
• โรงเรียนวัดยายร่ม
• โรงเรียนวัดรวก
• โรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน
• โรงเรียนวัดราชคฤห์
• โรงเรียนวัดราชนัดดา
• โรงเรียนวัดราชบูรณะ
• โรงเรียนวัดราชวรินทร์
• โรงเรียนวัดราชสิงขร
• โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
• โรงเรียนวัดลำกะดาน
• โรงเรียนวัดลำต้อยติ่ง
• โรงเรียนวัดวิมุตยาราม
• โรงเรียนวัดวิเศษการ
• โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
• โรงเรียนวัดศรีสุดาราม
• โรงเรียนวัดศาลาครืน
• โรงเรียนวัดเศวตฉัตร
• โรงเรียนวัดสร้อยทอง
• โรงเรียนวัดสะแกงาม
• โรงเรียนวัดสังฆราชา
• โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส
• โรงเรียนวัดสุทธาราม
• โรงเรียนวัดสุทัศน์
• โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
• โรงเรียนวัดเสมียนนารี
• โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา)
• โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
• โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย
• โรงเรียนวัดไหม่อมตรส
• โรงเรียนวัดอัมพวา
• โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ)
• โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
• โรงเรียนวัดอินทรวิหาร
• โรงเรียนวัดอินทราวาส
• โรงเรียนวัดอุดมรังสี
• โรงเรียนวิชากร
• โรงเรียนวิชูทิศ
• โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์
• โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)
• โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี)
• โรงเรียนสวัสดีวิทยา
• โรงเรียนสามแยกท่าไข่
• โรงเรียนสามัคคีบำรุง
• โรงเรียนสายไหม เขตสายไหม
• โรงเรียนสุโขทัย
• โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
• โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
• โรงเรียนสุเหร่าสามวา
• โรงเรียนสุเหร่าสามอิน เขตวัฒนา
• โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
• โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์
• โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
• โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์
• โรงเรียนออเงิน
• โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์
• โรงเรียนอิสลามลำไทร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น